Dar-e 'Abbas

Ziarat Ashura

Ziarat Ashura

Ziarat Ashura

ASSALAAMO A’LAYKA YAA ABAA A’BDILLAAHE ASSALAAMO A’ALAYKA UABNA RASOOLILLAAHE ASSALAAMO A’LAYKA YABNA AMEERIL MOMINEENA WABNA SAYYEDIL WASIYYEENA ASSALAAMO A’LAYKA YABNA FAATEMAATA SAYYEDATE NESAAIL A’ALAMEENA ASSALAAMO A’LAYKA YAA KHEYARATALLAAHE WABNA KHEYARATEHI ASSALAAMO A’LAYKA YAA SAARALLAAHE WABNA SAAREHEE WAL WITRAL MAWTOORA ASSALAAMO…